ประกาศรับสมัครพนักงาน บริษัท ทีพีเอ็ม(1980)จำกัด

พนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่ง          พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดของงาน

                    –  จัดเรียงและจัดเก็บสินค้า

                    –  ลงบันทึกการรับจ่ายสินค้าเข้าและออกประจำวัน

                    –  จัดบรรจุสินค้าและตรวจนับสินค้าก่อนจ่าย

                    –  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน           1 อัตรา  

เงินเดือน         ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

                    –  เพศชาย

                    –  อายุ 25-35 ปี

                    –  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตำแหน่ง          ช่างเทคนิคไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน

                    –  ปรับเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ โดยรับการจ่ายงานจาก Supervisor

                    –  บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเครื่องจักรด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

                    –  ซ่อมเครื่องจักรด้านนำไฟฟ้าตามใบแจ้งซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้า

                    –  ซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อมลูกค้า

                    –  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในแผนก

                    –  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน           1 อัตรา  

เงินเดือน         ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

                    –  เพศชาย

                    –  อายุ 25-35 ปี

                    –  วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างอิเลคทรอนิค, ช่างไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้องขึ้นไป

ทางบริษัทมีสวัสดิการให้ดังนี้ 

ประกันสังคม

โบนัสประจำปี

หอพักฟรี

ค่าอาหาร

สัมมนาประจำปี

เครื่องแบบพนักงาน

สวัสดิการเงินกู้

(ต้องผ่านการทดลองงาน)

แผนที่บริษัท