แท่นดึงตัวถังรถยนต์แบบรถใหญ่
แบบออนฟลอร์ รุ่น TB-W-7000

แท่นดึงตัวถังรถยนต์แบบรถใหญ่
แบบออนฟลอร์ รุ่น TB-W-7000

รหัสสินค้า B0109
สินค้า/รุ่น TB-W-7000

ความยาวแท่นดึง 10,000/12,000/16,000 mm
ความกว้างแท่นดึง 6,860 mm
ความสูงแท่นดึง 190 mm
แรงดันไฮดรอลิค 70 Mpa
แรงดันเสางานหนัก 60 Tons
แรงดึงเสาดึงงานหนัก 40 Tons
จำนวนเสาดึงงานหนัก 3 Pieces
เสาดึงงานหนักสูง 1.5 m
น้ำหนักที่เสาดึงงานหนักรับได้ 20 Tons
จำนวนเสาสูงไว้ดึง 2 Pieces
ความสูงของเสาสูงไว้ดึง 3.5 m – 4 m
รัศมีของเสาดึง 360°
น้ำหนักรวม 23 Tons

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา