ตะขอกู้ภัยฉนวนไฟฟ้า รุ่น 2X2m

ตะขอกู้ภัยฉนวนไฟฟ้า รุ่น 2X2m

รหัสสินค้า M0110
สินค้า/รุ่น 2X2m

การป้องกันกระแสฟ้า 1,000V-35,000V
รับน้ำหนักดึง ≥80 Kg
ความกว้างช่วงตะขอ 330 mm
มิติเครื่อง Ø28 x 2,000 / 2,340 mm
น้ำหนัก 1.8 Kg
ข้อแนะนำ ใช้ดึงบุคคลหรือวัตถุที่สัมผัสกระแสไฟฟ้า

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา