ตู้เครื่องมือ 7 ชั้น พร้อมเครื่องมือ รุ่น 228

ตู้เครื่องมือ 7 ชั้น พร้อมเครื่องมือ รุ่น 228

รหัสสินค้า J0609
สินค้า/รุ่น 228

ภาพรวม

มิติเครื่อง 735 mm x 460 mm x 1,000 mm รวมล้อ (WxLxH)
รายละเอียด เครื่องมือรวม 228 ชิ้น

ชั้นที่ 1 ชุดบล็อก

ชั้นที่ 2 ชุดประแจปากตาย

ชั้นที่ 3 ชุดไขควงและคีม

ชั้นที่ 4 ชุดเครื่องมือผสม

ชั้นที่ 5-7 ชั้นว่าง

ข้อแนะนำ ระบบเซฟตี้ ล็อคอัตโนมัติ ชั้นเครื่องมือจึงเปิดได้ทีละชั้น

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา