ฟุตปั๊มแบบเหลี่ยมใช้กับแท่นดึง A1-A1

ฟุตปั๊มแบบเหลี่ยมใช้กับแท่นดึง A1-A1

รหัสสินค้า SP-B0101-09
สินค้า/รุ่น  A1-A1

มิติเครื่อง 225 mm. x 130 mm. x 200 mm. (LxWxH)
น้ำมัน ใช้น้ำมันไฮดรอลิคพิเศษ บรรจุได้ 1.6 L
การจ่ายน้ำมัน 0.6 L/min
อัตราแรงดัน แรงดันอากาศเข้า  0.7 Mpa

แรงดันน้ำมันออก  ≥ 70 Mpa

วิธีใช้งาน นำท่ออากาศต่อกับปั๊มลมแล้วนำท่อจ่ายต่อกับกระบอกสูบน้ำมัน เมื่อแรงดันถึง 4-7 Mpa ให้เปิดสวิทซ์เหยียบเพื่อเริ่มจ่ายปั๊มน้ำมัน

 

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา