ชุดล้อเลื่อนเคลื่อนที่ K2

ชุดล้อเลื่อนเคลื่อนที่ K2

รหัสสินค้า C0710
สินค้า/รุ่น  K2

มิติเครื่อง 1880 mm. x 950 mm. x 300 mm. (LxWxH)
ข้อแนะนำ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายรถยนต์

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา