ชุดอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์แบบรางฝังพื้น MOTO-A

ชุดอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์แบบรางฝังพื้น MOTO-A

ชุดอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์ แบบรางฝังพื้น รุ่น Moto-A
รหัสสินค้า B0201
สินค้า/รุ่น MOTO-A

ในชุดประกอบด้วย

รหัสสินค้า รายการสินค้า รุ่น จำนวน รหัสสินค้า รายการ รุ่น จำนวน
MA-B0201-01 Ari/Hydraulic Pump A1 2 MA-B0201-17 Deep Hook Set D5 1
MA-B0201-02 Hydraulic Hose Assembly A2 2 MA-B0201-18 Down Pulley Assembly D6 1
MA-B0201-03 10 Ton Ram. 10” Stroke A3 2 MA-B0201-19 Double Claw Hook D7 2
MA-B0201-04 Quality Extension Tubes A4 2 MA-B0201-20 Heavy Duty Clamp D8 1
MA-B0201-05 Ball Pivot  Base A5 2 MA-B0201-21 Thin Edge Mouth Clamp D9 1
MA-B0201-06 Chain Anchoring Base A6 2 MA-B0201-22 Multi Hole Pull Plates D10 1
MA-B0201-07 Ball Pivot A8 2 MA-B0201-23 Door Post Puller D11 1
MA-B0201-08 Base Frame Champs Set B5 4 MA-B0201-24 Strut Puller Kit D12 1
MA-B0201-09 pin B8 8 MA-B0201-25 Handy Link D13 2
MA-B0201-10 Base fix B9 8 MA-B0201-26 Chain and Grab Hook 5/16×9 D14-1 6
MA-B0201-11 Chain Fixing Base C1 8 MA-B0201-27 Chain and Grab Hook 3/8×9 D14-2 2
MA-B0201-12 Sheet Metal Puller C2 1 MA-B0201-28 Chain and Grab Hook 3/8×15 D14-3 1
MA-B0201-13 Small Mouth Pull Clamp D1 2 MA-B0201-29 Collision Repair Kits (17 PCx10 TON) E7 1
MA-B0201-14 Big Mouth Clamp D2 1 MA-B0201-30 Facility trolley of Original Factory is  machine-made E8 1
MA-B0201-15 Frame Rack Clamp (Two-way) D3 1  
MA-B0201-16 Scissor Clamp D4 1  

 

 

 

ในชุดประกอบด้วย

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา