รถเข็นงานพ่นสีหมุนได้ แบบ A รุ่น TB-201A

รถเข็นงานพ่นสีหมุนได้ แบบ A รุ่น TB-201A

รหัสสินค้า A0501
สินค้า/รุ่น TB-201A

มิติเครื่อง 760 mm x 2,000 mm x 1,030 mm
น้ำหนัก 24 Kg
จำนวนเสาแขวน 7 เสา
ข้อแนะนำ ไว้วางหรือแขวนชิ้นงานพ่นสี, ปรับระยะห่างได้

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา