ชุดอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์แบบรางฝังพื้น MOTO-A

ชุดอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์แบบรางฝังพื้น MOTO-A

ชุดรางดึงตัวถังรถยนต์แบบรางฝังพื้น Moto-A
รหัสสินค้า B0201
สินค้า/รุ่น Moto-A

อุปกรณ์รางดึงตัวถังรถยนต์

รหัสสินค้ารายการสินค้ารุ่นจำนวนรหัสสินค้ารายการรุ่นจำนวน
MA-B0201-1Ari/Hydraulic PumpA12MA-B0201-17Deep Hook SetD51
MA-B0201-2Hydraulic Hose AssemblyA22MA-B0201-18Down Pulley AssemblyD61
MA-B0201-310 Ton Ram. 10” StrokeA32MA-B0201-19Double Claw HookD72
MA-B0201-4Extension barA42MA-B0201-20Bin mouth ClampD81
MA-B0201-5Ball PivotA52MA-B0201-21Long nose clampD91
MA-B0201-6Chain Anchoring BaseA62MA-B0201-22Multi Hole Pull PlatesD101
MA-B0201-7Ball PivotA82MA-B0201-23Door Post PullerD111
MA-B0201-8StandB54MA-B0201-24Strut Puller KitD121
MA-B0201-9pinB88MA-B0201-25Handy LinkD132
MA-B0201-10Base fixB98MA-B0201-26Chain and Grab Hook 5/16×9D14-16
MA-B0201-11Chain Fixing BaseC18MA-B0201-27Chain and Grab Hook 3/8×9D14-22
MA-B0201-12Sheet Metal PullerC21MA-B0201-28Chain and Grab Hook 3/8×15D14-31
MA-B0201-13Small Mouth Pull ClampD12MA-B0201-29Collision Repair KitsE71
MA-B0201-14Box ClampD21MA-B0201-30Facility Trolley of Original Factory Is MachineE81
MA-B0201-15Pull Clamp (Two-Way)D31
MA-B0201-16Scissor ClampD41

 

 

 

 

 

ในชุดประกอบด้วย

  1. อุปกรณ์รางดึงตังถังรถยนต์
  2. รางเหล็ก ขนาด 4m x 6m

แบบรางดึงเหล็ก ขนาด 4m x 6m

A: แบบมาตรฐานใช้เหล็กตัว C แนะนำให้หนามากกว่า 6 mm ในการทำรางดึง ตัดเหล็กตามความยาวพร้อมเชื่อมตามแบบที่กำหนดให้ และ

ตรวจสอบจุดเชื่อมแต่ละจุดให้แน่ใจว่ารอยเชื่อมมีความแน่นมั่นคง

   – นำเหล็กตัวซีมาประกบกัน เชื่อมเหล็กแผ่นกับรางด้านล่างแบบแน่นหนาและเชื่อมเหล็กแผ่นด้านบนเพื่อไม่ให้เวลาเทคอนกรีตแล้วรางเกิด

การบิดไม่เป็นแนวตรง (เมื่อแล้วเสร็จจนคอนกรีตแห้งดีแล้วค่อยนำเหล็กแผ่นที่เชื่อมด้านบนออก) เว้นร่องระยะห่างกัน 30 mm

ตามหมายเลข #1 และร่องระยะห่าง 25 mm ตามหมายเลข #2 #3 #4 #6 #7 #8

B: การเตรียมสถานที่ติดตั้งรางดึง

ควรทำหลุมและเพิ่มขนาดตามแบบอย่างน้อยด้านละ 70-90 mm

และเทพื้นด้วยคอนกรีต ขนาดความลึกคอนกรีตอย่างน้อย 200-  300 mm และเหลือพื้นที่วางรางดึงลึก 100-110 mm ตามระดับน้ำ

Strength คอนกรีตที่ใช้ต้องไม่ต่ำกว่า 280 Ksc และเทคอนกรีตพร้อมปรับระดับให้อยู่ระดับเดียวกันกับรางดึง

ระบุหมายเลขของรางดึง 4m x 6m ดังนี้
หมายเลขขนาด (mm)จำนวนเหล็กที่ใช้
#11,162 mm4 เส้น
#26,000 mm2 เส้น
#34,100 mm2 เส้น
#42,300 mm7 เส้น
#5700 mm (สามารถใช้เหล็กเบอร์ 8 แทนได้)16 เส้น
#6725 mm4 เส้น
#7เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ตัดตามหน้างาน4 เส้น
#8700 mm4 เส้น

 

*** ในการยึดรางเหล็กกับพื้นคอนกรีตต้องมีปรับระดับรางเหล็ก ให้ได้ระดับน้ำก่อนจึง ยึดรางเหล็กด้วยพุกเหล็ก ขนาด 5/8 ขึ้นไป ตำแหน่งแนะนำในการเชื่อมขาเหล็กเพื่อยึดพุกเหล็ก

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา