จานองศาเครื่องตั้งศูนย์ TB-ZP

จานองศาเครื่องตั้งศูนย์ TB-ZP

จานองศาเครื่องตั้งศูนย์ TB-ZP

รหัสสินค้า C0302-1
สินค้า/รุ่น TB-ZP

เหมาะใช้งาน ใช้คู่กับเครื่องตั้งศูนย์ 3D ของ TPM1980 รุ่น KWA 300A
มิติเครื่อง 370 mm x 450 mm (WxL)

 

ภาพสินค้า

วีดีโอสินค้า

วิธีการบำรุงรักษา